d

VIRAL CODE

Skontaktuj się z nami

ViralCode | agencja programistyczna

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania do usługi utrzymania systemu, która wiąże się m.in. z wykonywaniem aktualizacji systemu. Z artykułu dowiesz się czemu służą aktualizacje, dlaczego warto je robić i należy robić we właściwy sposób oraz wiele innych, który na początku współpracy słyszymy od Klientów. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, śmiało pisz lub dzwoń! Pamiętaj nie ma głupich pytań. Masz prawo nie wiedzieć wielu rzeczy z naszej branży, tak jak my pewnie nie wiemy wielu rzeczy z zakresu Twojej specjalizacji 😉

Czemu służą aktualizacje?

  Aktualizacje służą poprawnemu działaniu systemu, posiadaniu aktualnej wersji systemu oraz zabezpieczeniu go przez pozbycie się luk bezpieczeństwa, jego rozwojowi i ulepszaniu. Wykonywane przez nas systemy posiadają gwarancję natomiast nie obejmuje ona wad systemu, który nie jest aktualizowany, został zaktualizowany przez klienta lub zostały wprowadzone nieautoryzowane przez Wykonawcę zmiany.

  Dlaczego robimy kopie bezpieczeństwa przed aktualizacją? 

  Rozwiązania oparte o gotowe systemy zarządzania takie jak np. WordPress, Prestashop rozszerzane są przez moduły i szablony od zewnętrznych dostawców, którzy mogą opóźnić się z aktualizacją swoich produktów, a w skrajnym przypadku porzucić wsparcie. W takiej sytuacji aktualizacja systemu może spowodować błędy w działaniu strony lub jej poszczególnych części. Czasami zdarza się również, że zmiany wprowadzone przez użytkownika zostają utracone po dokonaniu aktualizacji systemu, modułów lub szablonu. Dlatego też wykonujemy kopie bezpieczeństwa, gdyż dzięki niej możemy przywrócić system do pełnej funkcjonalności, aby na czas naprawy występujących błędów użytkownicy mogli korzystać z serwisu.

  Dlaczego nie można w tej cenie robić aktualizacji np co trzy miesiące?

  W zależności od rozwiązania jakim Państwo dysponują, proces wydawania aktualizacji przez ugrupowania/producentów jest inny. W przypadku rozwiązań takich jak np WordPress aktualizacje mogą pojawić się nawet codziennie. Z naszego doświadczenia wynika, że systematyczne aktualizacje raz w miesiącu są najrozsądniejszym rozwiązaniem, bo nawet jeśli pojawią się luki systemowe to okres jednego miesiąca jest zazwyczaj zbyt krótki, aby nawet znane podatności zostały wykorzystane na szeroką skalę. W przypadku stałej współpracy podczas wykrycia „krytycznej” luki w systemie, wykonujemy aktualizacje w trybie natychmiastowy.

  Dlaczego nie włączamy automatycznych aktualizacji ?

  Ponieważ  mogą spowodować błędy w działaniu strony lub poszczególnych jej częściach. Użytkownicy mogą utracić również zmiany przez nich wprowadzone. Dla przykładu w październiku 2020 miała miejsce sytuacja kiedy automatyczna aktualizacji WordPress zaktualizowała serwisy do wersji „alpha” sprzed prawie 8 lat – systemy wielu milionów użytkowników przestały działać właśnie przez włączone automatyczne aktualizacje. Zalecamy powierzenie aktualizacji specjalistom, którzy wykonują je manualnie.

  Czy istnieje możliwość, że koszt aktualizacji zmieni się w którymś miesiącu? 

  Tak, niestety nie jest możliwe abyśmy przewidzieli jak ważne aktualizacje i ile ich wyjdzie w danym miesiącu. Natomiast zanim wykonamy obszerniejszy zakres prac niż ten na który się umówiliśmy poinformujemy Państwa o dodatkowych kosztach i nie zrobimy nic bez Państwa zgody. Jak często się to zdarza? Z naszych obserwacji wynika, że przez 8 lat naszej pracy takie „zwyżki” miały miejsce dwukrotnie, więc jest to bardzo rzadkie i dotyczy najważniejszych i najobszerniejszych aktualizacji.

  Dlaczego niewykorzystane godziny prac programistycznych nie przechodzą na następny miesiąc ?

  Programiści pracują z ściśle ustalonym harmonogramem i w slotach czasowych na podstawie ustalonych estymacji godzinowych. Jeśli masz wykupiony pakiet godzin to programiści mają je zablokowane w swoich miesięcznych harmonogramach i pozostają do Twojej dyspozycji. Nie przyjmujemy więcej pracy, niż pozwala nam na to harmonogram, więc jeśli mamy zablokowane godziny dla Ciebie nie przyjmujemy innych zleceń. Z tego powodu niewykorzystane godziny nie przechodzą na następny miesiąc i nie podlegają sumowaniu.

  Dlaczego pierwszą formą kontaktu jest korespondencja mailowa ?

  Często otrzymujemy dyspozycje dotyczące zmiany kluczowej funkcjonalności lub usunięcia konkretnych materiałów z serwisu. Niektóre ze zmian są nieodwracalne, dlatego też musimy mieć jasny komunikat na piśmie, gdyż w przypadku nieporozumienia mamy podstawy do rozstrzygnięcia czy pracowaliśmy w granicach zlecenia czy może nastąpił błąd po naszej stronie. Korespondencja mailowa chroni obie strony przed ewentualnymi nieprzyjemnymi sytuacjami spornymi. Drugim powodem jest po prostu porządek i sposób wykonywania pracy. Otrzymując wytyczne mailowe programista może powrócić do zadania w godzinach jego pracy, które często nie pokrywają się z godzinami Twojej pracy. Dodatkowo większa część zespołu to programiści, telefoniczną obsługę biura prowadzi jedna osoba, która nie zawsze jest w stanie odebrać telefon, bo akurat prowadzi spotkanie z innym Klientem lub rozmowę telefoniczną. Dużo łatwiej jest obsługiwać korespondencję mailową w kolejności jej otrzymywania i wyłapywać awaryjne sytuacje, niż prowadzić dużą ilość rozmów, a dopiero później spisywać zakres zleconych zadań i kolejkować u programistów. Ten sposób pracy pozwala nam na utrzymanie przystępnych kosztów wykonywania zlecenia.

  Dlaczego do systemu przypisany jest jeden opiekun projektu ?

  Ponieważ pozwala to zaoszczędzić Twoje pieniądze i zminimalizować ryzyko błędu. Programista, który zna Twój system jest w stanie wykonać zleconą pracę w krótszym czasie, niż programista, który musiałby się najpierw zapoznać z jego specyfiką, a dopiero później przystąpić do prac. Pamiętaj, że rozliczenie usług następuje w godzinach, więc im szybciej programista wykona zlecenie tym mniej za nie zapłacisz lub tym mniejszą pulę z Twoich godzi zużyje.  Dodatkowo programista opiekujący się Twoim projektem zna go na tyle dobrze, że wie co może wykonać bez problemu, a która z akcji może być błędogenna, który z modułów może wejść w konfilkt z innym, które funkcjonalności są nadpisane, jakie są główne założenia projektu etc.

  Dlaczego koszt nie obejmuje płatnych modułów i licencji?

  Ponieważ płatne moduły i licencje są dostarczane przez zewnętrznych twórców i niemożliwym do przewidzenia jest ich zachowanie oraz wycena kosztów na przyszłość. Zakres cenowy zewnętrznych twórców jest tak różny i dynamicznie zmieniający się, że nie mamy możliwości wyliczenia średniej czy oszacowania kosztów. Dodatkowo nie widzimy potrzeby, aby zwiększać ceny tylko dlatego, że może w przyszłości będzie potrzebny płatny moduł czy licencja. 

  Dlaczego zapytania telefoniczne lub mailowe liczą się jako czas pracy programisty?

  Programista, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie czy wykonać zleconą pracę musi zalogować się do Twojego systemu i sprawdzić czy ma taką możliwość, jakie są opcje, poszukać u zewnętrznych dostawców właściwego dla Ciebie modułu itp Identycznie zachowuje się w sytuacji gdy zadasz mu pytanie przez maila czy zlecisz pracę do wykonania. Jeśli programista spędzi z Tobą na telefonie godzinę/pół godziny czasu oznacza to że wykonał dla Ciebie pracę. Oczywiście nie rozliczamy drobnych zapytań typu “kilka minut” jego pracy, jednakże jeśli takie kilkuminutowe telefony następują kilka razy w ciągu dnia to zostanie to już policzone jako godzina. Rozliczamy to w ten sposób ponieważ za każdym razem jak dzwonisz, odrywasz programistę od innego projektu, programista musi się przelogować na Twój projekt, odpowiedzieć na zapytania itd a czasu pracy ucieka. Jeśli dzieje się tak kilka razy sumuje się to już w godzinę czasu jego pracy, bo pracę fizycznie wykonał.

  Dlaczego usługa musi mieć charakter ciągły?

  Pracując w charakterze ciągłym, systematycznym jesteśmy w stanie zachować przystępne dla Ciebie koszty, ponieważ znamy Twój projekt i nie zapominamy jego specyfiki, bo przynajmniej raz w miesiącu tam jesteśmy. Jeśli będziesz do nas powracał np co trzy miesiące nie mamy szans zapamiętania charakterystyki Twojego systemu i jego założeń, wtedy potrzebne są dodatkowe godziny na ponowne wdrożenie, co generuje wyższe koszty. Drugim powodem dla zachowania ciągłości usługi jest to, że WordPress jest systemem open source i nie mamy wpływu na to jak poważne i ile aktualizacji wyjdzie w danym okresie. Może się okazać, że przez trzy miesiące aktualizacje będą tzw. minor czyli nie będą znaczące dla głównych funkcjonalności, a może być sytuacja, że aktualizacje będą tzw. major czyli kluczowe dla bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemu. Jeśli zgłosisz się do nas za późno to ktoś może wcześniej wykorzystać lukę bezpieczeństwa w Twoim systemie i naprawa szkód, które wyrządził może być nawet wyższa, niż koszt nowej strony lub może się okazać, że przejście między wersjami jest zbyt duże i nie możemy wykonać już aktualizacji z zachowaniem poprawności działania systemu. Przypadki o których piszemy są skrajne, ale mieliśmy już takie sytuacje. Dlatego też zalecamy ciągłość usług, bo lepiej być bezpiecznym i spokojnym, niż później żałować.

  Dlaczego muszę podjąć decyzję o aktualizacjach w ciągu miesiąca od zdania strony/wykonania audytu?

  Ponieważ po dłuższym okresie czasu zapomnimy już specyfikę i charakterystykę Twojego systemu i będą potrzebne dodatkowe godziny pracy na ponowne wdrożenie, a dodatkowe godziny pracy wiążą się z dodatkowymi kosztami. Również jeśli zwlekasz zbyt długo Twoja strona może przez ten czas przestać działać poprawnie lub mieć luki bezpieczeństwa, które wykorzystane, mogą generować dodatkowe koszty naprawy systemu.

  Czy mimo wykupionej usługi utrzymania systemu na stronie mogą pojawić się awarie niezawinione przez żadną ze stron?

  Niestety tak. Systemy informatyczne mają to do siebie, że są współzależne od innych systemów i wielu zewnętrznych czynników. Najłatwiej będzie to wytłumaczyć na przykładzie ubezpieczenia na życie – nie jesteśmy się w stanie ubezpieczyć od wszystkich chorób i sytuacji, ale możemy znacznie ograniczyć ryzyko i zabezpieczyć się na trudne sytuacje. Tak samo jest w przypadku usługi utrzymania systemu – ryzyko wystąpienia awarii niezawinionej przez żadną ze stron istnieje, ale jest ono dużo niższe na systemie, który jest systematycznie wspierany i ze względu na stałą obsługę reakcja programisty będzie najszybsza z możliwych. Jeśli przykładowo będzie atak na stronę to programista może zareagować natychmiast i znając dobrze system będzie w stanie podjąć odpowiednie działania. Jeśli przykładowo Instagram zmieni swoje API (co ma miejsce przynajmniej raz do roku) i przestanie się wyświetlać karuzela Instagram na stronie, to programista zmieni system łączenia się i dostosowuje go do nowego API, a karuzela będzie wyświetlać się ponownie. Nie mamy wpływu na to jak zachowują się strony trzecie od których współzależy funkcjonowanie systemu, ale mamy wpływ na to jak zareagujemy. 

  Dodaj komentarz