d

VIRAL CODE

Skontaktuj się z nami

Image Alt

UX-MAN

UX-MAN

Usługi graficzne

Współpracujemy z agencją UX, która pomaga w maksymalnym stopniu dostosować Twoją stronę www lub aplikację do potrzeb użytkownika. Jeżeli chcesz, aby spodobały się one odwiedzającym, wywoływały konkretne wrażenia i zachęcały ich do kontaktu lub sprzedaży, jest to dla Ciebie idealne rozwiązanie. Przygotują spersonalizowany projekt strony lub aplikacji, który poprowadzi Twoich odwiedzających lub użytkowników do wybranego celu, np. zapisu na newsletter. Usługa ta jest szczególnie przydatna także w określonych celach biznesowych albo w przypadku stworzenia nowego, niestandardowego produktu online. W ofercie posiadają działania, które można wykonać przed i po utworzeniu strony (np. jeśli od jakiegoś czasu istnieje na rynku). Każde z nich służy zwiększeniu poziomu sprzedaży oraz przyjazności dla użytkowników.

Piotr Trzaskowski
UX-MAN

Działania przed powstaniem strony:

  1. Wywiady indywidualne IDI – wywiady z użytkownikami w celu poznania ich potrzeb, opinii i oczekiwań wobec nowo powstającej aplikacji. Omówienie ich dotychczasowych doświadczeń z aplikacjami z podobnej branży/o podobnych funkcjonalnościach. Wywiady z użytkownikami pozyskują feedback prosto od potencjalnych użytkowników w celu zaprojektowania możliwie najlepszej aplikacji z największą szansą na sukces na rynku.
  2. UX Benchmarking – zbadanie najskuteczniejszych praktyk stosowanych w produktach konkurencyjnych lub produktach z branży pokrewnej. Działania te robi się w celu wykorzystania pozyskanych informacji, aby zaprojektować skuteczny interfejs aplikacji, portalu lub strony www. UX Benchmarking robimy w oparciu o wyznaczone cele, np. zwiększenie sprzedaży, estetyki, intuicyjności.
  3. User Stories – rozpisanie możliwych historyjek użytkownika, jakie mogą się pojawić w aplikacji wraz z kryteriami, jakie powinny być uwzględnione. Metoda ta pozwala zwerbalizować kluczowe funkcjonalności, jakie muszą pojawić się w aplikacji i są podstawą do stworzenia projektu wizualnego. Historyjki użytkownika powstają wg wzorca „jako użytkownik X chcę dokonać czynności Y aby osiągnąć Z”.
  4. Site Mapy – mapy strony wizualizujące układ ekranów na stronie/w aplikacji. Pomagają w przemyśleniu całokształtu aplikacji projektując ją od ogółu do szczegółu. Upraszczają proces planowania, jakie ekrany powinny pojawić się w aplikacji.
  5. User Flow – wizualizacja kluczowych ścieżek użytkownika. Zaprojektowanie User Flow przez powstaniem ekranów pozwala na skupieniu się na funkcjonalnościach i akcjach, jakich może dokonywać użytkownik.
  6. Makieta Aplikacji/Www – projekt wizualizujący to, jak przyszły produkt będzie wyglądał i działał. Makieta jest stworzona z serii obrazków i animacji; łudząco przypomina prawdziwą, zaprogramowaną już aplikację. Umożliwia wgląd na produkt w działaniu jeszcze przed rozpoczęciem prac programistów. Jej przygotowanie oszczędza mnóstwo kosztów związanych z późniejszym przeprojektowywaniem produktu, który powstał bez głęboko przemyślanej koncepcji pod kątem użytkownika i celów biznesowych.’
  7. Testy RITE – Testy Użyteczności Cyklicznej – po każdym teście wprowadzane są zmiany na makietach/aplikacji. Każdy kolejny test odbywa się w nowych warunkach, a produkt z badania na badanie staje się coraz lepszy.

Działanie po powstaniu strony

Poniższe działania są szczególnie skuteczne, jeśli strona www lub aplikacja już istnieją. Są one w stanie zwiększyć poziom użyteczności i efektywność produktu. Jeżeli widzisz np., że sprzedaż internetowa sklepu jest niska, może okazać się, że występują tu podstawowe problemy związane ze ścieżką użytkownika prowadzącą do sprzedaży. Takie sytuacje należy zweryfikować, używając specjalistycznych narzędzi UX.

  • Testy Użyteczności – rekrutowanych jest 5-10 potencjalnych użytkowników, którzy na bazie scenariusza testów wykonują zadania w aplikacji, przedstawiają głośno swoje wrażenia i oceniają zrozumiałość, estetykę i ergonomię. Testy odbywają się pod nadzorem UX Designera, który obserwuje reakcje uczestników, sporządza notatki a na, końcu raport podsumowujący z uwagami i zaleceniami. Testowane są wybrane i kluczowe funkcjonalności. Każde badanie trwa maksymalnie godzinę, a uczestnicy za udział w nich są wynagradzani.
  • Audyt UX – UX Designer na bazie wiedzy eksperckiej oraz techniki wędrówki poznawczej wyznacza ścieżki użytkownika, po których porusza się po badanym produkcie, odnotowując kwestie UX-owe i priorytetyzując je wg skali: kosmetyczne, średnie, krytyczne. Sporządza tabelę ze zrzutami ekranów, opisem kwestii do poprawy oraz zaleceniami, zgodnie z którymi należy dokonać poprawek programistycznych. Produkt jest sprawdzany pod kątem wersji web i mobile tak, aby zwiększyć jego skuteczność biznesową, np. sprzedaż.

Koszt:
Wywiady pogłębione z użytkownikami – od 4499 zł netto (z 10 potencjalnymi użytkownikami),
UX Benchmarking – od 1999 zł netto (zestawienie i inspiracja 3 konkurentami z branży),
User Stories – od 999 zł netto,
Site Mapy – od 999 zł netto,
User Flow – od 999 zł netto,
Makieta Aplikacji/www – od 1999 zł netto (w zależności od stopnia rozbudowania projektu),
Testy RITE – od 4499 zł netto (5 testów cyklicznych),
Testy Użyteczności – od 3499 zł netto (testy z 5 użytkownikami),

Praca UX Designera na godziny
Bazowa stawka za godzinę – 150 zł netto/h
Paczka 30 godzin do wykorzystania – 135 zł netto/h
Paczka 40 godzin do wykorzystania – 120 zł netto/h
Paczka 50 godzin do wykorzystania – 115 zł netto/h
Paczka 75 godzin do wykorzystania – 110 zł netto/h
Paczka 100 godzin do wykorzystania – 100 zł netto/h

Abonament na usługi UX
Przy wykupieniu rocznego abonamentu istnieje możliwość wykorzystania określonej liczby godzin UX Designera w miesiącu. Niewykorzystane godziny z poprzedniego miesiąca nie kumulują się.
30 godzin w miesiącu – 110 zł netto/h,
40 godzin w miesiącu – 100 zł netto/h,
50 godzin w miesiącu – 95 zł netto/h,
75 godzin w miesiącu – 90 zł netto/h,
100 godzin w miesiącu – 80 zł netto/h,

Masz do nas pytania? Napisz do nas lub zadzwoń!